Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022

Gösterim: 1231

Vizyon & Misyon

Vizyon

Genç bir fakülte olarak sosyal sorumluluklarının bilinci içerisinde hareket ederek, sağlık hizmeti sunumu, eğitim ve araştırma alanlarında ulusal referans olabilmenin yanı sıra uluslararası rekabete katılabilme gayreti içerisinde olmaktır.

Misyon

Milli ve manevi değerlerine saygılı, ülkesine, insanlığa toplumsal ve bireysel sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştirebilecek, sosyal sorumluluklarının bilincinde, meslek etiğine saygılı, öğrenme isteğini canlı tutacak, ani, acil durumlar, afetler, endemi ve pandemilerde doğru yaklaşımlar sergileyebilecek, ekip çalışmasına önem veren, araştırma, gözlem, kıyas ve iletişim becerileri yüksek, bilimsel literatüre katkı veren, teknolojik gelişimlere uyum sağlayabilen hekimler ile uzmanlar yetiştirmek üzere akademik, fiziksel, teknik ve teçhizat donanımına sahip olmaktır. Sağlık hizmet sunumu, bilimsel araştırma ve eğitim üçgenini dengeleyerek üniversitemizin stratejik hedefleriyle eşgüdümlü bir şekilde gelişmek ve büyümek.